måndag 16 maj 2011

Ställplats Kristianstad? Vi får hoppas.Vi får hoppas.
Jag har redan sett att det spridit sig om mitt medborgarförslag om en eventuell ställplats i anslutning till Naturum, vilket är mycket trevligt. Det står ofta någon husbil i detta område, så behovet finns. 
Jag har spridit detta förslag på olika forum som vänder sig till husbilsåkare i Sverige, som läses inte mindre än av ca 36.000 läsare.
Vi får hoppas Kristianstads kommun inser värde att få dessa besökare till Kristianstad och klubbar igenom mitt medborgarförslag, vilket hade varit positivt för staden.

Jag fick direkt respons på detta inlägg från en husbilsägare i Ängelholm, C-G skrev: "Vi får 2 BRA ställplatser i Ängelholm. Småbåtshamnen Skälderviken ca 50 platser, med el, och ca 300 meter till havsstranden. Dessutom mitt inne i centrum av Ängelholm ca 100 meter från åpromenaden på Arbingatan/Rönneholmsgatan/
Idrottsgatan. Kul när lobbing fungerar. Turistchefen här i Ängelholm är mycket positiv till detta."
Här följer mitt förslag på ställplats i Kristianstad, som jag lämnade in som medborgarförslag till Kristianstads kommun 110104

Visa Möjlig Ställplats för Husbilar i Kristianstad på en större karta

Jag upprepar här med en förtydligande karta till min föreslagna Ställplats för husbilar, som jag lämnade in som medborgarförslag 110104, vilket hade medfört ett stort tillskott för besöksnäringen i vår stad.
Möjlig Ställplats för Husbilar i Kristianstad

Jag fick en tanke, då jag besökte vårt fina Naturum i Vattenriket.
Här skulle i anslutning till den parkering som skall anläggas på Helgeåns västra sida anordnas en Ställplats för husbilar. Denna ställplats skulle få ett lungt läge med många besökare till Naturum och övriga aktiviteter och näringar i centrum.
Medborgarförslaget :

Jag föreslår härmed, att det anläggs en s.k. Ställplats för husbilar med plats för 10-20 husbilar(ej att förväxla med Campingplats) i anslutning till Naturum och dess parkering på västra sidan av Helge Å.
Om möjlighet till tankning av vatten och tömning av "gråvatten"(disk o tvättvatten) och tömning latrin anordnas är en rimlig avgift ca 100-120 kronor/natt. Tömnings automater finns färdig fabricerade och betalning sker i P-automat. Det finns också ställplatser med möjligheter att köpa el i automat, vilket förlänger besökssäsongen betydligt.
Som jag ser det skulle en central husbilsplats förstärka attraktionskraften mycket till att besöka staden Kristianstad. I synnerhet att besöka vårt omtalade biosfärområde Vattenriket med dess unika Naturum och inte minst att besöka vårt unika renässanscentrum i Kristianstad med alla sina verksamheter, vilket skulle generera tillskott till dessa.
Här kan du se en liten film, där jag tänkt mig husplatsen i mitt medborgarförslag och lite från vårt vackra Naturum. 


Jag är själv medlem i två husbilsklubbar i Sverige, Husbilsklubben.se(www.husbilsklubben.se) med 5800 medlemmar, Motor Home Club of Sweden MHC(www.mhcs.nu) med 2000 medlemmar samt delaktig i många olika husbilsforum i Tyskland, Schweiz, Österrike och Italien. Jag också medlem i Carvan Club med 29000 medlemsfamiljer, där också många av medlemmarna kör husbil.

Jag hjälper gärna Kristianstads kommun att marknadsföra denna tilltänkta husbilsplats vid Vattenriket på husbilsklubbars hemsidor och forum i Sverige och runt om Europa samt få den införd i olika tryckta publikationer, som direkt vänder sig till Husbilsanvändare.

Jag har "pufffat" och gjort reklam för detta medborgarförslag på olika klubbsidor och medlemsforum med många läsare och fått stor uppskattning, så vi kan hoppas på ett bifall så att inget negativt besked måste lämnas. 

På tre dagar lästes medborgarförlaget av 854 husbilsintresserade på två Husbilsklubbars hemsidor.
För dig som inte är från Kristianstad och blivit länkad hit från alla sidor, där jag gjort reklam för mitt förslag.
Här kan du se lite vad Kristianstad har att bjuda: Film om Kristianstad 

Här kan du läsa hela förslaget med motiveringar på 

Du kan "puffa" för denna Ställplats så den anläggs eller ställa frågor hur långt förslaget kommit till Kristianstads kommun info@kristianstad.seAlla som läser här sänd även ett mail till Kristianstads kommun kommunledningskontoret@kristianstad.se och tala om värdet av en central ställplats även i Kristianstad, eller skriv till Kristianstadsbladet nyheter@kristianstadsbladet.se


Olika företag som säljer utrustning till ställplatser:

Husbilsnytt
   http://www.husbilsnytt.se/pages/webside.asp?articleguid=33474
Freizeit Reisch    http://www.freizeit-reisch.de/index.html
Campolino    http://www.hygienja.de/index.htm
ST-SAN   http://www.bmp.de/hensel/san1.shtml
Sani-Station   http://www.sani-station.de

Husbilsdestination.se  Husbilsdestination

Läs om volymen på Husbilsturism  Husbilsdestination Sverige


"Vad man vill utreda är vilka möjligheter det finns i Värmland att ta emot husbilsresenärer från Västeuropa. Det är en attraktiv och köpstark målgrupp som är vana att söka upp så kallade ställplatser när de är ute i Europa.
Ställplatser är enklare parkeringsarrangemang anpassade för just husbilsturister som vill kunna parkera nära ett besöksmål utan att riskera bli bortkörda från gatuparkeringar och rastplatser."

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar